Kiểm tra tên miền

TRANG CHỦ

HOSTING

TÊN MIỀN

THIẾT KẾ WEB

LIÊN HỆ

 

Thiết kế web 500 nghìn
Chỉ với 500 nghìn (VNĐ) bạn sẽ có một trang web như ý với các thành phần như sau:
Trang giới thiệu công ty
Thiết kế banner theo yêu cầu
Thiết kế banner flash theo yêu cầu (lựa chọn thêm)
Thay đổi màu sắc trang web (lựa chọn thêm)
Hai ngôn ngữ Việt-Anh (lựa chọn thêm)
Gian hàng giới thiệu sản phẩm
Admin quản trị trang web
Hướng dẫn khách hàng tự cập nhật thông tin
Cài đặt nick hỗ trợ trực tuyến
Cài đặt bộ đếm số người vào thăm
Cài đặt thư liên hệ trên trang web...

 
 
 


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số k53(bán hàng)

 


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số k102(công ty, dich vụ)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số k76(công ty&dịch vụ)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 65(bán hàng)

 


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 11(bán hàng)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 64(bán hàng)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 09(bán hàng)

 

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 08(bán hàng)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 07(bán hàng)


Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 38(bán hàng)

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 5(bán hàng)

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 04(bán hàng)

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 3(bán hàng)

 

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 02(bán hàng)

Click để xem demo

Giá 500.000 VNĐ

Mẫu số 31(Web bds)

trang chỦ   |   HOSTING   |   TÊN MIỀN   |   THIẾT KẾ WEB   |   Liên hỆ

Copyright www.website500.net, 2006. All Rights Reserved.